Algemene voorwaarden

 1.   Gebruiksvoorwaarden

 Laatst gewijzigd op:  29/10/2015

 Bedankt voor uw bezoek aan physio101.com. Physio101.com  zal verder worden benoemd als “deze website”. De term “u” refereert aan de “lezer” en of “gebruiker” van deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en bent u gebonden aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met de algemene voorwaarden, zoals hier verkregen, maak dan niet langer gebruik van de aangeboden informatie en verlaat deze website.

Physio101 behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze algemene voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het advies is dan ook om bij elke bezoek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

Het gebruik van alle informatie verkregen via deze website is op eigen risico.

Het gebruik van deze website is onderhevig aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden:

 • De inhoud van de pagina’s van deze website is algemene informatie en puur en alleen voor algemeen gebruik.
 • De inhoud kan te allen tijde worden gewijzigd zonder nadere aankondiging.
 • Physio101 noch eventuele derde partijen verschaffen enige garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. Door de informatie te gebruiken,  erken je dat zulke informatie of materialen onjuistheden of fouten kunnen bevatten. Physio101 is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door deze onjuistheden of fouten op deze website, voor zover toegestaan bij de wet.
 • Het gebruik van de informatie of materialen van deze website is volledig op eigen risico. Physio101 kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van schade. Het is de verantwoordelijkheid van iedere gebruiker om ervoor te zorgen dat de informatie, materialen en producten die beschikbaar worden gesteld via deze website voldoen aan de diens persoonlijke vereisten / behoeften. In het geval van (langdurige) specifieke klachten adviseren wij eerst een medisch professional te raadplegen.
 • Deze website bevat materiaal en informatie die eigendom is van of via een licentie is toegewezen aan Physio101. Dit bestaat uit, maar is niet gelimiteerd tot het design, de uitstraling, afbeeldingen en video’s. Het verveelvoudigen is verboden mits het in lijn is met het copyright reglement, dat deel uitmaakt van deze gebruiksvoorwaarden.
 • Deze website kan links naar externe websites bevatten. Deze links zijn voor het gemak van de gebruikers om deze te voorzien van extra of verdiepende informatie. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid en of accuraatheid. Deze links betekenen niet dat er een samenwerking bestaat met deze partij of dat wij deze derde partij onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die de derde partijen verschaffen op diens website en ook niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen schade. Deze externe websites houden er mogelijk ook andere privacy regels op na. Controleer altijd de gebruiksvoorwaarden van deze externe websites alvorens uw gegevens achter te laten.
 • Uw gebruik van deze website en alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website is onderhevig aan de Nederlandse wetgeving.
 1. Copyright Policy

Deze website inclusief alle informatie op deze website is copyright (auteursrechtelijk eigendom) van Physio101.

© Physio101. All Rights Reserved.

Alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, enz.), is eigendom van Physio101, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Niets van de op deze website aanwezige of van deze website te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Physio101.

Wat wel is toegestaan:

 • U mag informatie, verkregen op deze website, printen of downloaden naar een lokale computer of harde schijf alleen in het geval van persoonlijk en non-commercieel gebruik.
 • U mag informatie kopiëren en doorgeven aan individuele derde partijen voor diens persoonlijke gebruik, mits u de bron van de informatie, namelijk Physio101.com weergeeft bij het materiaal.
 1. Privacy Statement

Door uw e-mail adres op de website achter te laten gaat u akkoord met het ontvangen van e-mails van Physio101. Deze inschrijving kan te allen tijde ongedaan worden gemaakt door u uit te schrijven, middels de uitschrijf link die onderin elke e-mail vermeldt staat. Physio101 stuurt alleen e-mails naar gebruikers die ons zelf geautoriseerd hebben deze e-mails te willen ontvangen.

Physio101 respecteert de privacy van alle gebruikers en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Physio101 verstuurt geen ongevraagde commerciële e-mails (Spam) want wij haten spam net zo erg als u. Daarnaast zal uw email adres en andere persoonlijke informatie niet worden verstrekt of verkocht aan derden.

 1.   Disclaimer

De informatie weergegeven op deze website is alleen voor algemeen gebruik. De informatie wordt verschaft door Physio101 en wij doen alles in onze macht om deze informatie te allen tijde correct en up to date te houden. Echter, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook af, nadrukkelijk of impliciet, over de compleetheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid betreffende deze website of de informatie, producten, diensten, afbeeldingen, video’s  die deze website bevat voor elk mogelijk doel. Het vertrouwen  dat u als gebruiker heeft in de verschafte informatie is daarom volledig op eigen risico.

In geen enkel geval is Physio101 aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief en zonder beperking, indirect of  gevolgschade, of elk verlies of schade die mogelijk kan voortvloeien uit verlies van data of winst voorvloeiend uit of in verband met, het gebruik van deze website.

All het mogelijke wordt gedaan om deze website te allen tijden foutloos en ononderbroken te laten functioneren. Echter, mocht het voorkomen dat physio101.com door periodieke updates of technische redenen, of andere oorzaken buiten onze macht, tijdelijk niet bereikbaar is, is Physio101 niet verantwoordelijk en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.